2021. augusztus 24-én került sor Egerben az adaptációs folyamat első workshopjára az Interregió Fórum Egyesület szervezésében, mely alkalommal kezdetét vette a Smart mentorok képzése és a tananyagfejlesztési folyamat.

“A projekt keretében egy egymásra épülő, hétlépéses adaptációs folyamatot valósítunk meg; egy olyan “képzést” dolgoztunk ki pedagógusok számára, melynek során digitális tananyagot fejlesztenek és közben új ismereteket szereznek az IKT eszközökről, a digitális oktatási segédeszközökről, és annak a hétköznapi oktatásban betöltött szerepéről.”

A workshopon közös technikai és szakmai-módszertani felkészítést biztosítottunk a résztvevők számára. A program elsősorban a korszerű digitális oktatástámogató eszköz használatának képességére, a tananyagfejlesztési kompetencia fejlesztésére törekszik a https://tanlet.classyedu.eu felület segítségével. Olyan hasznos képességstruktúra és szemléletmód kialakításra törekszünk, amely hosszú távon kamatoztatható a tanításban. Ugyanakkor a közös munka eredményeként megszületik egy színvonalas, gyakorló pedagógusok által készített tananyag a 8. osztályos kilépő szintet megcélzó tartalommal, melyet valós iskolai körülmények között tesztelnek a tanárok a saját diákjaik segítségével.

A programon részt vevő pedagógusok körében magyar nyelv és irodalom, matematika, természettudományok valamint történelem szaktantárgyi tematikus csoportok jöttek létre. A közös munka és szakmai tapasztalatcsere eredményeképpen pedig megszülettek a fejlesztendő tananyagok pedagógiai koncepciói. A követkető műhelymunka megszervezéséig a tematikus koordinátorok irányításával folytatódik a közös munka.