2021. szeptember 23-án online formában került sor a Seven Smart Steps projekt keretében pedagógusok számára szervezett harmadik workshopra, melynek témája: “A lineáris tananyag digitalizálása”. Az eseményen az eddigiek során létrehozott tematikus analóg forgatókönyvvel dolgoztunk tovább a digitalizálás szempontjából. A foglalkozás a tematikus műhelymunkával vette kezdetét A szaktantárgyi koordinátorok irányításával az altémák elkészített forgatókönyvének és a módszertani vázlatnak a véglegesítése valósult meg. A workshop középpontját alkotó szakmai tapasztalatcsere keretében a résztvevők ismertethették az egyéni eredményeket, észrevételeiket, a felmerülő nehézségeket, megfogalmazhatták kérdéseiket. Az egymástól való tanulás során jó gyakorlatokat osztottak meg egymással, valamint a felvetett kérdésekre közösen kereshettek megoldást. A Technikai blokkra a workshop zárásaként került sor. A Lukács Zoltán által vezetett technikai foglalkozáshoz azon pedagógus csatlakozott, aki úgy érezte, hogy további felzárkóztatásra van szüksége a digitalizálás terén.

A tananyagfejlesztés empirikus megközelítése

A tananyagfejlesztés többkomponensű összefüggésrendszere több fontos tényezőből tevődik össze, melyek kölcsönösen hatással vannak egymásra: pedagógus (módszertani képzettség és digitalis felkészültség); digitalis eszközrendszer – tartalomfejlesztő felület sajátosságai; szaktantárgyi követelmények (ismeretek és fejlesztendő kompetenciák); valamint a tanulók jellemzői (életkor, szociokulturális háttér).

Az eddigi workshopok és tematikus műhelymunkák során leginkább a digitalis eszközrendszerre és a szaktantárgyi követelményekre koncentráltunk. Mivel úgy ítéltük meg, hogy a résztvevők mostanra már szert tettek az adekvát véleményformáláshoz szükséges technikai és módszertani járatasságra, az előző alkalmak módszertani és technikai alapozását követően szerettük volna a pedagógusok eddigi tapasztalatait megismerni és rendszerezni, hogy azt a további fejlesztésekbe hasznosíthassuk.

Egy olyan szakmai párbeszéd elindítását céloztuk meg, mely nem korlátozódik erre az alkalomra, hanem biztos alapot nyújthat a továbbiakban is a közös munkához és egymás támogatásához. Szerettük volna elérni, hogy a különböző tematikus csoportok is rálássanak és részt vegyenek egymás munkájában. Az interaktív blokk keretében a résztvevőknek lehetőségük adódott az eddig elért eredményeiket megosztani egymással, véleményt cserélni az oktatási segédeszközben rejlő lehetőségekről, a közös tananyagfejlesztésről és az eddigi tapasztalataikról. A tagok közösen ötletelhettek egy-egy oktatási cél megvalósítása kapcsán, technikai és módszertani megoldásokat beszélhettek meg, valamint szakmai segítséget kérhettek egymástól. A tapasztalatcsere során megjelenő lényegesebb szempontok a következők voltak: a digitális oktatási segédeszköz fogadtatása a gyermekek körében; a digitalizálás folyamata; a tananyagfejlesztés módszertani megoldások; technikai kérdések.

A szerteágazó, sok témát felölelő szakmai párbeszéd elindított egyfajta közös gondolkodást. Az elhangzottak alapján összegezhető, hogy a digitális tapasztalatoktól függetlenül már jelenleg is érzékelhető, hogy a részt vevő pedagógusok oktatási szemlélete nyitottabbá és rugalmasabbá vált, motiváltak lettek új módszerek alkalmazására és digitális kompetenciájuk terén is fejlődés tapasztalható.