La 25 august 2021 a avut loc la Eger primul workshop al procesului de adaptare, organizat de Asociația Interrégió Fórum, unde a început formarea mentorilor și procesul de dezvoltare al Curriculumului.

„În cadrul proiectului, punem în aplicare un proces de adaptare în șapte etape, care se bazează unul pe celălalt; am dezvoltat un „training” pentru profesori, pentru a dezvolta programe digitale, învățând în același timp despre instrumentele TIC, despre auxiliarele didactice digitale și despre rolul lor în predarea de zi cu zi.”

În timpul workshopului am oferit participanților o pregătire tehnică și metodologică comună. Programul se concentrează în primul rând pe dezvoltarea competențelor de utilizare a instrumentelor digitale moderne de sprijinire a învățării și a competențelor de dezvoltare curriculară prin intermediul platformei https://tanlet.classyedu.eu.

Ne propunem să dezvoltăm o structură și o abordare utilă a abilităților, care să poată fi utilizată în predare pe termen lung. În același timp, munca de colaborare va avea ca rezultat un curriculum de înaltă calitate, dezvoltat de profesori, cu un conținut care vizează nivelul de absolvire al clasei a VIII-a, pe care profesorii îl vor testa în contexte școlare reale cu proprii lor elevi.

În rândul profesorilor participanți au fost create grupuri tematice la limba și literatura maghiară, matematică, științele naturii și istorie. Ca rezultat al activității comune și al schimbului de experiență profesională, au fost elaborate concepte pedagogice pentru materialele didactice care urmau să fie elaborate. Lucrările vor continua sub îndrumarea coordonatorilor tematici până la următorul workshop.