Cel de-al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului Seven Smart Steps a avut loc online la 13 septembrie 2021.

Tema evenimentului: „Scenariul linear al curriculumului”

Scopul a fost însușirea elementelor de bază ale dezvoltării de conținut, de a oferi cunoștințe tehnice și metodologice privind dezvoltarea curriculumului liniar.

Ca rezultat al acestei etape de lucru, profesorii au dobândit o abordare de dezvoltare încrezătoare și competențe digitale, care vor oferi un fundal solid pentru procesele de lucru ulterioare, din ce în ce mai complexe.

Evenimentul a fost deschis de Borsos Endre, președintele Asociației Interregio Forum, care a prezentat progresul profesional al proiectului. Záborszky Andrea, tot din partea IRF a descris baza metodologică a etapei de dezvoltare a curriculumului liniar. În cele din urmă, Lukács Zoltán – Levente, coordonator profesional, reprezentant al Fundației Regionet, a prezentat principalele cunoștințe tehnice și de dezvoltare a conținutului.

13.09.2021